UMBUTHO WEQAKAMBA WELI LOMZANTSI AFRIKA UCHONGE USAMMONS KUNYE NO-DUMINY NJENGEENGCALI EZINGABACEBISI KWIQELA LEPROTEAS

UMBUTHO WEQAKAMBA WELI LOMZANTSI AFRIKA UCHONGE USAMMONS KUNYE NO-DUMINY NJENGEENGCALI EZINGABACEBISI KWIQELA LEPROTEAS

JOHANNESBURG: Umbutho weqakamba eMzantsi Afrika (CSA) namhlanje ubhengeze u-Justin Sammons kunye no-JP Duminy njengabacebisi abaziingcali kulawulo lweqela lesizwe lamadoda eProteas kwi-ICC Men’s T20 yeNdebe yeHlabathi eza kudlalwa e-Oman nase-United Arab Emirates kwinyanga ezayo.
Esi sibini sizakuvala isithuba okwethutyana esibangelwe kukushiya kwesekela lomqeqeshi uEnooch Nkwe.

“Ndingathanda ukubulela iImperial Lions kunye neNorth West Dragons ngokwenza ukuba uJP noJustin bafumaneke kuthi apho baqeshwe khona njengabaqeqeshi abaqhorhayo,” uphawule watsho uMlawuli weQakamba weli loMzantsi Afrika uGraeme Smith.

“Ngaphambili uJustin ebesebenza neeProteas ngexesha siqala ukhenketho lwethu eSri Lanka ngoko ke sele enolwalamano oluhle nabadlali.

“UJP ukulungele ngokufanelekileyo ukuba yinxalenye yemidlalo yeT20. Ingxelo yakhe njengomdlali iyazithethela kwaye uza kuzisa izakhono ezithile kuwo omathathu amacandelo okubetha, ukuphosa ibhola nokuhlaba okanye ukugada ibhola, ”uvale ngalo mazwi okaSmith.

Proteas Team Management for ICC Men’s T20 World Cup: Khomotso (Volvo) Masubelele (umphathi weqela), uMark Boucher (umqeqeshi oyintloko), uCharl Langeveldt (umqeqeshi wabaphosi bebhola (bowling) ), uJustin Ontong (umqeqeshi wabagadi bebala (fieldingCoach)), uJustin Sammons (umcebisi oyingcali), uJP Duminy (umcebisi oyingcali), uCraig Govender (we physiotherapist), uTumi Masekela (umqeqeshi wamandla kunye nemeko), uRivash Gobind (umhlalutyi wevidiyo), uGqr Hashendra Ramjee (ugqirha weqela), uSipokazi Sokanyile (umphathi weendaba).

ISIPHELO

Ikhutshwe ngu: Cricket South Africa – Corporate Communications


 ABOUT CRICKET SOUTH AFRICA   

ICricket South Africa (CSA), umanyano lwe South African Sports Confederation and Olympic Committee (SASCOC) kunye nelungu elipheleleyo le International Cricket Council (ICC), liqumrhu elilawulayo lesizwe lezemidlalo yeqakamba eMzantsi Afrika kwaye lilawula yonke imiba yeqakamba yoMzantsi Afrika, amadoda nabafazi, kumacandelo omabini kwabahlawulwayo nabangahlawulwayo.