i-CSA ithule isizini ye-"see us on the pitch"

Thu, 22nd October 2020
Kugandrie Govender, Acting Chief Executive Officer during the 2020-21 Cricket Season Launch at Hammanskraal

Kugandrie Govender, Acting Chief Executive Officer during the 2020-21 Cricket Season Launch at Hammanskraal

“Kuzoba ibhizinisi njengenjwayelo, ngangokunokwenzeka, futhi wena uzoba ingxenye yekhilikithi!” Yilowo umyalezo we-Cricket South Africa (CSA) kubona bonke ababambiqhaza, okubalwa ababambisene nabo bakuhulumeni, abaxhasi kanye nabezindaba, kuthulwa isizini ye-2020/2021 e-Hammanskraal namhlanje.


Isizini iqala ngemidlalo embalwa ye-CSA 4-day domestic series ekuqaleni kwa-Novemba. Ama-Proteas amaningi azokwazi ukudlala indima ngaphambi kokuthi kuqale isizini yezizwe njengoba uhambo le-England lebhola elimhlophe imidlalo ye-Momentum One-Day Internationals ne-KFC T20 International ngasekupheleni kwa-Novemba kuze kube ukuqala kwa-Desemba.


“Sibonga kakhulu esibambisene nabo kuhulumeni ngosizo labo kanye nobuholi ekuqinisekeni ukuthi ikhona i-series kudlalwa ne-England kusukela ngo-27 Novemba kuyele ku-9 December 2020. Njengezinga eliphezulu kanye nomhlangano wezizwe laseNingizimu Afrika, zonke izivumelwano ze-Covid-19 zizobe zibhekwe kabanzi futhi isimo se-bio-secure sizobakhona ukuqiniseka ukuphepha kwabo bonke abadlali nabasebenzi,” kusho i-CSA Acting Chief Executive u-Kugandrie Govender.


Uhambo lokuqala kule emine eveziwe kuvakashelwa ama-Proteas esilisa kulokhu okuzobe kuyisizini ecinene futhi enkulu kwizinga lezizwe kanye nama-domestic.


“Kuyiqiniso elibuhlungu ukuthi okusha okujwayelekile kudinga ukuthi yonke imidlalo yethu idlelwe emuva kwezicabha ezivaliwe kwikusasa elibonakalayo,” kuphawula u-Govender.


“Umdlalo wekhilikithi kanye nendima ebalukile yabadlali bethu besilisa kanye nabesifazane bazohlezi besemqoka kwibhizinisi lethu, kodwa siphinde siqonde futhi sibonge abalandeli bethu abanye ababambiqhaza. Ingakho zithole izindlela ezintsha ezizobenza bazizwe bebalulekile futhi beyingxenye yesizini yethu yekhilikithi, nokho bengeke bakwazi ukuba khona kwimidlalo.”


Ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana, izinkundla ezidigital, ukwaziswa kwababambisene ne-CSA kwezokusakaza, futhi ukusakazwa bukhoma kwemidlalo yezizwe kanye neminye yama-domestic, abalandeli bekhilikithi bangaqhubeka babe ingxenye.


“Ukukhulisa kanye nokubandakanya abalandeli bethu kubalulekile ekukhuliseni ibhizinisi lathu kanye nokufeza umbono wethu wokwenza ikhilikithi ifinyelele kuwonke umuntu,” kusho u-Govender. “Ukubamba iqhaza kwama-Proteas ethu kwinani elikhulu lekhilikithi yama-franchise ekuqaleni kwesizini kunezelela ngesigqi sokubamba iqhaza kwabalandeli. Futhi ngenyindlela, ngathi kubuyelwa emuva eminyakeni yokuqala njengoba kwakwenzeka njalo. Lokhu kuzonika izinkanyezi zethu zakusasa, abaqhubekayo nokungena kwikhilikithi, ithuba elihle lokuthuthukisa amakhono abo, futhi aqhudelanele udumo oluphezulu kanye nabanye ompetha abaziwayo,” evala u-Govender.


Ukwethulwa kwesizini kuqhubeke kwafaka phakathi ukubuka lonke uhlelo lwendlela nezigaba zalo zesikhashana i-CSA’s Acting Cricket Pathways Manager, u-Eddie Khoza, ophinde wakhumbuza ababambiqhaza imphumelo yenguquko, okubalwa:


· i-Cricket South Africa itshale izigidi iziwu-R385 ekuguquleni ikhilikithi kanye nentuthuko ngo-2019/2020.

· i-CSA ihlangabezane nomgomo wayo wenguquko ezingeni lentuthuko ngesizini ka-2019/2020.

· u-81.25% wabasebenzi be-CSA banebala elimnyama (abawu-52 kulaba abawu-64).

· Umongameli okhona, usihlalo we-Board ne-CEO bangebala elimnyama.

· Amalunga awu-83.33% e-Board banebala elimnyama (abawu-10 kulaba abawu-12), nohafu ama-Afrika amnyama.

· u-93.49% wabaqeqeshi besilisa abagunyazwe kwizwe lonke eNingizimu Afrika benebala elimnyama (u-244 wabaqeqeshi abawu-261).

· u-60% wabaqeqeshi besifazane abagunyazwe kwizwe lonke banebala elimnyama (abawu-9 kulaba abawu-15).

· u-62.60% wonompempe abagunyaziwe kumdlalo wabesilisa abebala elimnyama (abawu-72 kulaba abawu-115).

· u-40% wonompempe abagunyaziwe kumdlalo wabesifazane abebala elimnyama (u-6 kulaba abawu-15).


· i-CSA iphinde iseke:


· Amaqembu ekhilikithi awu-612 emalokishini

· Amaqembu ekhilikithi ezikoleni zasemalokishini awu-1 052 kanye

· Amaqembu ekhilikithi ezikoleni zebanga eliphezulu awu-572.