i-CSA ihlukene no-Lorgat

Former CSA Chief Executive, Haroon Lorgat.

Former CSA Chief Executive, Haroon Lorgat.

Umongameli we-Cricket South Africa, u-Chris Nenzani, uvumile namhlanje ukuthi i-CSA kanye ne-Chief Executive, u-Haroon Lorgat, bavumelene ngokuthi bahlukane ngokushesha.

u-Nenzani uthe kuhliphike ubuzwelano phakathi kwe-Board ne-Chief Executive.

“Sizamile ngemuva ukuthi silungise izinto phakathi kuka-Lorgat kanye ne-Board, kodwa asikwazanga ukuthola isixazululo esihle,” kusho u-Nenzani.

“I-Board libone kukuhle enhlanganweni ukuthi sivumelane ngokuthi sihlukane no-Lorgat.”

“Bekunzima kithina futhi siyabona ukuthi kukhulu okwenziwa u-Lorgat empumelelweni yenhlangano futhi ndawonye ne-Board bahlanganisa amakhanda ngenhlanhla ye-CSA ngesikhathi izinto zingezinhle eminyakeni emihlanu edlulile.”

“Sonke siphatheke kabi ngokuthi izinto ziphele ngalendlela, kodwa ngesikhathi esisodwa kumele sibheke phambili ukuze siqiniseke ubuholi obusha e-CSA ukwakha esikhonkwaneni esabekwa u-Lorgat. Kuthina sonke e-CSA, ngithanda ukubonga u-Haroon ngobuholi bakhe obuhle kanye nomthelela oncomekayo futhi simufisela okuhle ekusaseni lakhe.”

“Sibheke ukumbona kusasa,” esho evala u-Nenzani.

“Bengithanda ukubonga i-Board ngokungeseka esikhathini sami, ikakhulukazi ngisaqala e-CSA. Kubi ukuthi sihlukana ngalendlela, kodwa indlela elungele i-CSA uma kuqhutshekwa,” kuphawula u-Lorgat.

“Kungijabulisile ukuhola inhlangano futhi ngiyaziqhenya ngalokhu esikuzuzile eminyakeni edlulile ukwenza i-CSA ibhekwe njengenhlangano yemidlalo eholwa kahle e-South Africa.”

“Kumele ngithathe lelithuba ukubonga abasebenzi, abadlali, esibambisene nabo, abezindaba kanye nawo wonke umuntu engahlangana naye lapha,” esho evala u-Lorgat.

Usekela mongameli we-CSA, u-Thabang Moroe, ubekwe i-Board njenge-CEO ebambili, njengoba besazobheka enye i-CEO.