AmaProteas alungiselela ukubeka yonke into encupheni kwiTest yesibili

Standard Bank Proteas Test captain, Faf du Pessis,

Standard Bank Proteas Test captain, Faf du Pessis,

AmaStandard Bank Proteas azothatha umdlalo wesibili weTest bedlala ne-New Zealand ozoqala eBasin Reserve eWellington ngoLwesine njengomdlalo okumele bawunqobe. Ukapteni wamaProteas, uFaf du Plessis, ugcizelelile ngokubaluleka kokuthola umphumela ohambisana nabo okulandela ukuthi umdlalo wokuqala uphele ngokulingana eDunedin ekuqaleni kwesonto, okushiye i-series ilingene kusasele imidlalo emibili.

“Yebo, ngingenza, kodwa ngingalinganisa ngokuthi ngingakwazi yini ukuliphusha lifike kwi-boundary,” kusho uDu Plessis ngesikhathi ebuzwa ukuthi angawubeka yini encupheni umdlalo ukuze anqobe. “Kusukela kwi-‘setting up the game’ uma sibheka, sizowudlala umdlalo ngendlela esidlala ngayo yonke imidlalo,” esho echaza. “Sizozama futhi siwuhlanganise ukuze uma ithuba liziveza kumdlalo, ngizobe ngibheke lokho.”

uDu Plessis ucele iqembu elishayayo ukuthi lishaye kangcono, kusamele badlale njengeqembu, nokho behlanganise imiphumela engavikeleka. O-fifty bakhe kuwona womabili ama-innings, imidlalo ye-man-of-the-match kaDean Elgar kanye no-fifty kaTemba Bavuma, ikona okugqamile kumdlalo wokuqala, okuphoxayo kwiqembu eliziqhenyayo ngokungaguquguquki.

“Kuphinde futhi ukungaguquguquki,” kusho uDu Plessis. “Njengeqembu elishayayo, senza kahle uma kumele siphakame; abantu abahlukile kuma-series ahlukile. Kuba khona ikhulu kuwowonke ama-series esiwadlalile kodwa kimina asibanga nakho ukungaguquguquki engijwayele ukukucela kubadlali abashayayo. Ikhulu elilodwa kwi-series kubona bonke abadlali akwanele, kumele kuphakanyiswe izinga lokungaguquguquki. Kuwona wonke ama-series, sincika kubashayi ababili ukuthi badlale kahle kubadlali abaphezulu abayisithupha, lokho kumele kubengcono, sidinga abane kubadlali abayisithupha ukuthi badlale kahle.”

Ukapteni uzobe encike kwisipiliyoni sika-Morne Morkel noVernon Philander, kanye namandla ka-Kagiso Rabada, kwisimo athemba sizoba ngcono kunaseDunedin. uPhilander (6/81) noMorkel (6/23) bahlasela kumdlalo owaphela ngokulingana ngo-2012 futhi kuzoletha umbono obalulekile kanye nokubona nenselele engumoya.“uMorkel uyazi ngomoya, usekhulumile nathi ngawo,” kusho uDu Plessis. “Isipiliyoni anaso sibalulekile kithina njengeqembu kanye nakubaphosi. Ukuzethemba abakuthatha kulokho into esilungele thina. Angazi uma isimo sizofana njengaseminyakeni emihlanu edlulile kodwa kuzomele sime sibone.”

“Lokho kuzoba inselele,” ekhuluma ngomoya. “iNew Zealand izobe ijwayele ukudlala kwisimo esinjalo. Thina sinePort Elizabeth ne-Cape Town lapho kukhona umoya, kodwa awufani nalona. Ikakhulukazi kubadlali okuzomele baphosele khona emoyeni, inselele enkulu kuma-seamers. Ama-spinners kumele aphose nomoya futhi lokho kuke kube nzima. Uma sikhuluma ngokushaya, kungahambelana nokuma kwakho uma umoya ukuphusha.”Umdlalo kumele uqale ngo-11h00 eNew Zealand (00h00 SAST).