Tahir unqenqeza ngentla.

Standard Bank Proteas bowler Imran Tahir

Standard Bank Proteas bowler Imran Tahir

Indoda etswikila ibhola kwiqela le Standard Bank Proteas uImran Tahir ushukumile kwitafile ye ICC ODI kwaba bajulayo wayokuhlala kwindawo yokuqala kwaye ujonge ukuphakamisa isandla sakhe phakathi kwamanye amadoda kumdlalo wabo omnye we T20I ne New Zealand ngolwesihlanu eAuckland. Tahir ungaphezulu kuzo zombini iingxowa zaba bajulayo , T20 na kwimidlalo yosuku oluny emva komsebenzi wakhe phakathi kwabo ne Sri Lanka kwimidlalo emihlanu wazicholela othinti abahlanu.

Uyindoda enobungozi kwimidlalo yothotho kwaye unayo neknxaso esuka kwabakhokheli bakhe bobabini , AB de Villiers no Faf du Plessis. 69 imidlalo yakhe kwimidlalo ye ODI ngamashumi amathathu kule ye T20I kodwa umsebenzi wakhe usaphucukile nangona eneminyaka engamashumi amathathu anesixhenxe.

"Akululanga ukudlala ngoluhlobo qho, ngamanye amaxesha izinto azihambi kakuhle kodwa ke kumnandi ukusebenza nomqeqeshi umkhokheli neqela elinomonde ne nxaso.Ndivuya kakhulu ukuba yindoda enqenqeza phambili kwamanye ngakumbi xa ndimele uMzantsi kwaye mandibulele nentsebenziswano phakathi kwam no gxa bam kweliqela. Ndiyathemba na xa sibheka phambili ndizokwazi ukubanegalelo." utshilo uTahir eAuckland.

Kuye kwanyanzeleka iProteas ziqhube ngaphakathi amalungiselelo wa ngolwesine ngenxa yemozulu eEden Park.

"sikwazile noko ukuqhuba amalungiselelo nangona imvula ibinetha, enye into minintsi imidlalo esiyidlalileyo kwezinyanga zidulileyo maisthembe ukuba izakusinceda lonto."